E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaProjekt UE

Informacja o terminie rekrutacji do I edycji projektu „Nowe umiejętności to nowe możliwości”

Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" informuje, iż w dniu 23.04.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do I edycji projektu „Nowe umiejętności to nowe możliwości” Rekrutacja potrwa do dnia 07.05.2018 r.

W zakładce Pliki do pobrania zostały udostępnione dokumenty związane z udziałem w I edycji projektu pt. „Nowe umiejętności to nowe możliwości”, realizowanego przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w terminie od 23.04.2018 r. do 07.05.2018 r. na kilka sposobów:

 1. osobiście w Biurze Projektu lub we wskazanych poniżej miejscowościach w godzinach
  10:00-17:00 od poniedziałku do piątku:

 1. w Jarosławiu ul. Kasztelańska 6, 37-500 Jarosław - Biuro projektu,

 2. w Rzeszowie, ul. Miłocińska 1a, 35-232 Rzeszów,

 3. w Stalowej Woli, ul. Wolności 10a, 37-450 Stalowa Wola,

 4. w Sieniawie, Wylewa 243, 37-530 Wylewa.

 1. przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu z dopiskiem „Nowe umiejętności to nowe możliwości tj. ul. Kasztelańska 6, 37-500 Jarosław

 2. wysłać elektronicznie na adres projekt@wiraz.eu

 

Do Formularza zgłoszeniowego Kandydat będzie zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenia Kandydata dotyczące udziału w projekcie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego),

 2. Oświadczenie Kandydata o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,

 3. Oświadczenie Kandydata o przynależności do grupy docelowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego),

 4. Oświadczenie kandydata potwierdzające zatrudnienie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego),

 5. Test motywacyjny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego),

 6. Zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego).

© 2012-2017 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl realizacja i CMS: omnia.pl