E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaInne kursy i szkolenia3 - dniowe warsztaty dla instruktorów

Nasi Wykładowcy to m.in:

     

   

 Wacław Ochota
  –  mgr pedagogiki , 20 lat doświadczenia jako kierownik ośrodka


   

Władysław Buczek, mgr prawa,  nauczyciel szkoły średniej , 30 lat doświadczenia jako instruktor nauki jazdy 


Honorata Kowalska , mgr pedagogiki , 16 lat doświadczenia jako nauczyciel 


Józef Napora, inż., starszy oficer policji , pion ruchu drogowego


 

instrukorzy odpowiedzialni za część praktyczną

Wacław Ochota – instruktor nauki jazdy ,doświadczenie 26 lat


 

Krzysztof  Welc – instruktor doskonalenia techniki jazdy, instruktor nauki jazdy , doświadczenie 30 lat


 

Piotr Wilk - instruktor doskonalenia techniki jazdy, instruktor nauki jazdy , doświadczenie 29 lat


 

Zdzisław  Kotula - instruktor doskonalenia techniki jazdy, instruktor nauki jazdy , doświadczenie 40 lat


 

Robert  Wlazło – instruktor nauki jazdy , doświadczenie 10 lat


 

Piotr Gliniany - – instruktor nauki jazdy , doświadczenie 10 latRyszard Skowroński - instruktor nauki jazdy , doświadczenie 17 lat
Janusz Sikorski - instruktor nauki jazdy , doświadczenie 30 latZajęcia są organizowane przez 3 dni zgodnie z programem zajęć, który został określony w rozporządzeniu. W czasie trwania szkolenia organizowane są zajęcia praktyczne i teoretyczne.

 

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

 

Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

 

 

Plan warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

 

Lp.

tematyka zajęć

liczba godzin

teoretycznych

praktycznych

1.

Psychologia

1

-

2.

Metodyka nauczania

1

-

3.

Prawo o ruchu drogowym

1

-

4.

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

1

-

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

1

-

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

1

-

7.

Omówienie najczęstrzych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców

2

-

8.

Omówienie najczęstrzych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego

2

-

9.

Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym

-

1

10.

Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonje w ruchu drogowym

-

1

11.

Ocena sposobu przeprowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktora

-

2


RAZEM:

10

4

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl