E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaProjekty EUAkademia kwalifikacji

REKRUTACJE I PROJEKT PROWADZI :

 

Biuro projektu: 

 

STAWIL Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów 
czynne w godz.: 7:30 - 15:30

Adres email: akademiak@stawil.pl

Numery telefonu: +48 793 795 130, 17 307 00 90

Punkty kontaktowe:

- powiat przemyski grodzki: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
- powiat przemyski ziemski: ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
- powiat przeworski: Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza
- powiat jarosławski: ul. 3-go maja 12, 37-500 Jarosław
- powiat lubaczowski: ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów

https://akademiak.stawil.pl/index.php

 

„Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego”- 

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.09.05.00-18-0022/21 pod tytułem „Akademia kwalifikacji – program wzrostu kwalifikacji osób dorosłych z subregionu przemyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Państwo sami decydujecie jakie szkolenie chcecie wybrać .

 Szkolenie wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=7767&mozliwoscDofinansowania=0


Nasza nazwa w Bazie Usług Rozwojowych:


Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"

 NIP: 792-101-91-04

 

(Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych nie ma szkolenia które potrzebujesz , prosimy o kontakt. Ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i dodamy je do Bazy Usług Rozwojowych)


 

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl