E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaAktualności

Aktualności

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

Dodano: 02.01.2013, 11:22

Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkoleni musi uzyskać w tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
W celu uzyskania PKK kandydat na musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy ( można wypełnić na miejscu)

  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia

  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

  4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (dotyczy kategorii C, CE, D)

  5. Kolorową fotografię 3,5x4,5cm (Na zdjęciu ma być widać twarz przodem, podobnie jak w paszportach)

  6. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada

  7. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Wydział Komunikacji w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie przyjść do nas i zapisać się na kurs.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl