E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaAktualności

Aktualności

Warsztaty instruktorskie

Dodano: 30.10.2021, 10:46
warsztaty instruktorskie 2021 | Fot. wiraz
warsztaty instruktorskie 2021  |  Fot. wiraz

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy

informuje, że prowadzony jest nabór na warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Warsztaty organizowane są według programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Termin warsztatów:

 

Rzeszów 20.11.2021

 

Jarosław / Kidałowice 18.12.2021 godz 9.00

 

Koszt warsztatów:

150 zł.

 

Niezbędne dokumenty:

     

  1. Kserokopia legitymacji instruktora 

Informacje 785-182-785 lub 502 375 697

Ważne

 

Instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego i do 7 stycznia każdego roku przekładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach w roku ubiegłym.

Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym rok, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl