E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaAktualności

Aktualności

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria C+E - ruch drogowy

Dodano: 15.04.2013, 18:30

Jazda w ruchu drogowym polega na wykonaniu programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania przedstawione w poniższej tabeli zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym wynosi 45 minut.

 

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
 • różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4 Przejazd przez skrzyżowania:
 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
7 Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
8 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora  miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).
9 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – zadanie nieobowiązkowe
10 Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy  Ośrodka  - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
11 Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem), ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl