E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaAktualności

Aktualności

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria D - plac manewrowy

Dodano: 16.04.2013, 15:13

Zadanie nr 1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Kryteria:

1).
sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 losowo wybrane elementy z następujących:
a) poziom oleju w silniku*

 

 

b) poziom płynu chłodzącego*

c) poziom płynu w spryskiwaczach*
d) działanie sygnału dźwiękowego
* osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe

 

e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych

f) działanie świateł mijania
g) działanie świateł drogowych 
h) działanie świateł hamowania "STOP"
i) działanie świateł cofania
j) działanie świateł kierunkowskazów
k) działanie świateł awaryjnych
l) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego.

Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a-d oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. e-l.

Na wykonanie tych czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
 
2). właściwe ustawienie fotela, lusterek i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
-   w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem
3).  sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia


Zadanie nr 2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

Kryteria:

1).  pozycja początkowa pojazdu
2). upewnienie się o możliwości jazdy
 
a)   wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym
b) ocena sytuacji wokół pojazdu
 
3). płynne ruszenie
 
a)  opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika
 
4).  płynna jazda pasem ruchu do przodu 
5). cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut
6).
nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
 
7).
nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek
 
8).  zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości niewiększej niż 1m od linii ograniczającej pas.
 


Dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.


Zadanie nr 3 i 4

Ostatnie dwa zadania na placu manewrowym określone są w zestawie zadań egzaminacyjnych wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania.

Dla kategorii D dostępne są 4 zestawy zadań:

      
          


Uwaga:
Dwukrotne błędne wykonanie któregokolwiek z w/w zadań egzaminacyjnych skutkuje uzyskaniem oceny negatywnej. Nie ma możności wyjechania do ruchu drogowego.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl