E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaAktualności

Aktualności

EGZAMIN PRAKTYCZNY - kategoria A1, A2, A - plac manewrowy

Dodano: 08.05.2013, 16:24

Zadania na placu manewrowym:

 

ZADANIE 1. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

a)      Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

            ruchu drogowego:

 – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić dwa losowo dobrane elementy z następujących :

Sposób wykonania tej części zadania:

 - na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

- osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się  poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

- w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł hamowania STOP osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora

 o potwierdzenie działania światła zewnętrznego

 

b)       Właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym:

Sposób wykonania tej części zadania:

 - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

 - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem

 

      c)   Dla kategorii AM, A2, A1, A:

- wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,

 - sprawdzenie stanu łańcucha,

 - zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

 - podparcie pojazdu na podpórce

 

Sposób wykonania tej części zadania:

 - zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

 - nie najeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

 - maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

 

ZADANIE 2  SLALOM WOLNY

( JAZDA PO ŁUKACH W KSZTAŁCIE CYFRY 8 I POMIĘDZY 5 PACHOŁKAMI USTAWIONYMI  NA WYZNACZONYM PASIE RUCHU )

 

a) Upewnienie się o możliwości jazdy:

 - wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

 - ocena sytuacji wokół pojazdu,

 - płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

 

 b)   5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 

      Upewnianie się o możliwości skręcenia

 Sposób wykonania zadania:

 - nie podpieranie się nogami,

 - nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

 - nie potrącanie pachołków

ZADANIE 3.  SLALOM SZYBKI

 ( JAZDA POMIĘDZY PACHOŁKAMI USTAWIONYMI NA PLACU MANEWROWYM )

a) Upewnienie się o możliwości jazdy:

 - wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

 - ocena sytuacji wokół pojazdu,

 - płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

b)  2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami 

Sposób wykonania zadania:

- średnia prędkość  przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

 - przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

 - niepodpieranie się nogami,

 - nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

 - niepotrącanie pachołków

ZADANIE 4 . OMINIĘCIE PRZESZKODY

 

 a)  Upewnienie się o możliwości jazdy:

 - wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

 - ocena sytuacji wokół pojazdu,

 - płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

 b)  2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

 Sposób wykonania zadania:

 - prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

 - przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu  w prawo i w lewo,

 - niepodpieranie się nogami,

 - nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

 - niepotrącanie pachołków

ZADANIE 5.   RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m   a silnik nie powinien zgasnąć

 – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru

 po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny ( NOŻNY )  a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

 

 

ZADANIE 6  .  HAMOWANIE OD PRĘDKOŚCI CO NAJMNIEJ 50 km/h

DO ZATRZYMANIA WE WSKAZANYM PRZEZ EGZAMINATORA MIEJSCU - NIE DOTYCZY kat. AM

 

ZADANIE 7.  HAMOWANIE WYKONYWANE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 

w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane

 przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla

Pliki do pobrania
© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl