E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaDziałalność społeczna

Od początku naszej działalności włączamy się w różnorodne inicjatywy - kulturalne, społeczne i charytatywne - służące rozwojowi lokalnego środowiska.

Jesteśmy świadomi, że pomoc osobom i instytucjom potrzebującym jest obowiązkiem każdego uczciwego człowieka jak również naszej firmy. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspomagając działania lokalne przyczyniamy się do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu, w którym świadczymy swoje usługi. Działalność społeczna ma dwie wzajemnie uzupełniające się formy. Pierwsza to działalność społeczna właściciela i pracowników wyrażająca się m.in. przez udział w tworzeniu i rozwijaniu inicjatyw obywatelskich. Drugi rodzaj działalności społecznej to odpowiedź naszej firmy na potrzeby społeczności lokalnej, poprzez liczne wsparcia zdarzeń o charakterze społecznym i kulturalnym. Dążymy do tego aby być firmą odpowiedzialną społecznie i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji ze wszystkimi społecznościami, klientami, pracownikami, specjalistami w wielu dziedzinach którzy pomagają nam realizować szkolenia. Ośrodek kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju czego dowodem jest konsekwentne angażowanie się w działania społeczne i charytatywne na rzecz społeczności lokalnych w głównych lokalizacjach działalności. Naszym celem jest budowanie dialogu i porozumienia ze wszystkimi grupami, ale także pełnienie roli odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień. Ze względu na specyfikę naszej działalności jednym z podstawowych filarów naszych działań jest dzielenie się wiedzą ekspercką. Organizujemy bezpłatne szkolenia , spotkania, pogadanki, podczas których nasi eksperci omawiają istotne zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Uważamy, że dzielenie się środkami finansowymi, rzeczowymi i niematerialnymi ze społecznościami lokalnymi, osobami czy instytucjami potrzebującymi, stanowi szansę na odegranie pozytywnej roli w naszych lokalnych i społecznościach, a także nasz obowiązek jako firmy o wysokim poczuciu obywatelskiego obowiązku.

Rozwój naszej firmy oraz zdobycie pozycji lidera na krajowym rynku szkoleniowym, obliguje nas do podzielenia się z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. W swojej codziennej działalności nie zapominamy o otaczających nas ludziach. Nasza działalność jest wpisana w wiele miejsc w Polsce południowej . Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości oraz ochronę środowiska, należy do naszych podstawowych priorytetów. Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu prezentujemy etyczną postawę w relacjach z Klientami i partnerami . Zaś terminowość , dbanie o jakość dostarczanej usługi szkoleniowej oraz monitorowanie i sprawne załatwianie wszelkich zgłaszanych uwag to nasz priorytet . W działalności społecznej nie ograniczamy się do jednorazowej pomocy charytatywnej wybranej organizacji. Pomagamy w miarę naszych możliwości i chcemy to robić nadal. 

Symulatory

                              
  • samochodu cięzarowego / autobusu  ( 6 stopniowy )
  • samochodu osobowego

Podziekowania

Oto kilka z wielu jakie dostaliśmy od Państwa

WIECEJ   naciśnij aby dowiedzieć się więcej


© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl