E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaInne kursy i szkoleniaKwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna - tzw. pełna - 280 godzin

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskali :

 • kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009
  lub

 • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10. września 2008

Osoby, które zdobyły uprawnienia kat. C (lub C1) do 10 września 2009 (włącznie) lub uprawnienia kat. D (lub D1) do 10. września 2008 (włącznie) muszą odbyć w odpowiednim terminie szkolenie okresowe.

Terminem „kwalifikacja wstępna” określa się pełną wersję tego szkolenia, na które składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze).

Obecnie, po wprowadzeniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin zajęć), „pełną” wersję kwalifikacji wstępnej powinni ukończyć jedynie najmłodsi  kierowcy:

 • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia

 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

  o ile chcą uniknąć ograniczeń ze względu na wiek.


  Osoby starsze (kandydaci z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia) mogą skończyć  kwalifikację wstępną przyspieszoną.  I tak:

 • Jeśli jesteś w wieku od 18 do 21 lat, masz kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń „tonażowych” i nie chcesz czekać do 21 roku życia, musisz skończyć „pełną” kwalifikację wstępną. Jeśli skończyłeś 21 lat, wówczas zrób kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 • Jeśli jesteś w wieku od 21 do 23 lat, masz kat. D lub D+E, nie chcesz mieć ograniczeń i nie chcesz czekać do 23 roku życia, musisz skończyć „pełną” kwalifikację wstępną. Jeśli skończyłeś 23 lata, wówczas zrób kwalifikację wstępną przyspieszoną.

  Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności „powtórzenia” kwalifikacji wstępnej! Warto o tym pamiętać, bo niestety ciągle znajdują się ośrodki, które wmawiają osobom rozszerzającym prawo jazdy o kategorię E, że po zdaniu egzaminu muszą na nowo zrobić kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.

  Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

  Przed rozpoczęciem kursu Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne

  Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.

 • Aby uzyskać KARTĘ KIEROWCY niezbędną do kierowania pojazdem wysposażonym w TACHOGRAF CYFROWY należy wysłać wniosek do PWPW: Informacje o procedurze uzyskiwania karty kierowcy na stronie internetowej: tachograf.pwpw.plPliki do pobrania
© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl