E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaProjekty EUPostaw na Siebie

informacje 

Tytuł projektu:

„Postaw na siebie!”

Kto realizuje:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” oraz CDG pro Sp. z o.o.

Okres realizacji:

1.09.2023 r. – 31.10.2027 r.

Cel projektu:

wspieranie uczenia się przez całe życie poprzez uczestnictwo w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, finansowanych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania, a w konsekwencji uzyskanie kompetencji/kwalifikacji (w tym w zakresie kompetencji cyfrowych oraz z wyłączeniem umiejętności/kompetencji podstawowych) przez min. 85% grupy docelowej.

Grupa docelowa:

2 970 osób dorosłych (w tym 1 443 kobiet), zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Miasta Rzeszowa, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności /kompetencje / kwalifikacje (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). W grupę docelową wpisują się osoby w niekorzystnej sytuacji tj. osoby posiadające niskie wykształcenie, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko/dzieci do lat 18 oraz kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Działania:

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:

  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
  • kursów umiejętności zawodowych,
  • innych kursów, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 
  • walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Rezultaty:

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji (w tym kwalifikacji cyfrowych i zielonych) przez co najmniej 2525 osób, w tym 1227 kobiet.

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, co oznacza, że Uczestnik samodzielnie wybiera usługę rozwojową, którą chce realizować oraz jej wykonawcę.

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

PROJEKT „Postaw na siebie!”
Kto realizuje?
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” oraz CDG pro Sp. z o.o.
Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: postawnasiebie.edu.pl/formularz-rekrutacyjny - będzie to możliwe jedynie w ww. dniach i godzinach trwania naboru.
CO MOŻNA ZYSKAĆ BIORĄC UDZIAŁ W NABORZE
DOFINANSOWANIE SIĘGAJĄCE AŻ % DO WYBRANYCH SZKOLEŃ LUB KURSÓW:
Prawo jazdy kat. B/C/CE/D,
Kwalifikacja wstępna przyspieszona C,CE/D,
Kwalifikacja wstępna C,CE/D,
Kursy operatorów koparek,
Certyfikat kompetencji zawodowej
w transporcie drogowym (menadżer transportu),
Kursy UDT.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl