E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaInne kursy i szkolenia< ADR >

ADR - kurs początkowy i doskonalący oraz kurs podstawowy i kursy specjalistyczne

-początkowy dotyczy kierowców nie mających jeszcze uprawnień oraz osób, którym wcześniejsze  uprawnienia wygasły.

-doskonalące (uzupełniające)  dotyczy kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR zdobyte  w ciągu ostatnich pięciu lat.

 

Zarówno kurs początkowy jak i kurs doskonalący dzielą się na kursy podstawowe i kursy specjalistyczne. Przy wymienionych kursach należy zwrócić uwagę na różnice wynikające z ilości godzin programowych przewidzianych do zrealizowania materiału.

kurs początkowy dzieli się na :

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas- 24 godz.

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach    -16 godz.

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1                -8 godz.

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7                -8 godz.

kurs doskonalący  dzieli się na :                                                                      

w zakresie przewozu  towarów niebezpiecznych wszystkich klas                      -16godz.                               

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach     – 8 godz.

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1                - 5 godz.

w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7                - 5 godz.

 

Każdy z kursów ADR zostaje zakończony egzaminem państwowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Egzamin składa się z pytań testowych jednokrotnego wyboru (spośród trzech odpowiedzi). Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań. Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie

Wymagania dot. kursantów:

ukończone 21 lat
posiadane prawo jazdy co najmniej kategorii B
przystępując do kursu specjalistycznego - ukończony kurs podstawowy

 

 


Podstawa prawna:

  • Umowa ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1481).

  • Ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl