E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaInne kursy i szkoleniaWózek jezdniowy

Kurs na wózki jezdniowe składa się z części teoretycznej i praktycznej.Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w to urządzenie. Szkolenie i egzamin odbywa się zgodnie z programem nr 1317/II/2007 wydanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr MGPiPS w Mysłowicach.

Po ukończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy UDT

 


ZEZWOLENIA UPRWNIAJĄ DO OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWCYH NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

  • naładowne
  • unoszące
  • podnosnikowe
  • ciągnikowe
  • specjalneWARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończone 18 lat
  • orzeczenie lekarskie
  • wykształcenie co najmniej podstawowe 


KONTAKT Z INSTRUKTOREM:

  • 785 182 785 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------PODSTAWA PRAWNA:

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10.05.2002 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70 z dn. 08.06.2002 r., poz. 650). Decyzja nr 11 Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 19.05.1992 r. w sprawie kursów dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl